Dutch private advertisement (1969)

Wegens spoed vertrek
Een “Honda” motorfiets 90 c.c.

Voor slechts f 275.-

Voor inlichtingen:
Watermolenstr. no. 17 Tel. 3180

Source: Vrije Stem, February 2 1969

Due to urgent departure
A “Honda” motorcycle 90 c.c.

For only f 275.-

For information:
Watermolenstr. no. 17 Tel. 3180

Leave a Reply